Obsah

Tento obsah robí túto stránku jedinečnou
Kariéra

Na tejto zložke sa ešte pracuje

Zahraničné pracovné cesty

Za celý môj život som precestoval tisíce kilometrov, navštívil desiatky krajín sveta..

Stretnutia so štátnikmi

Počas môjho 15-ročného pôsobenia vo funkcii riaditeľa sekretariátu prezidenta Slovenskej republiky som mal česť sa stretnúť s mnohými najvyššími predstaviteľmi štátov sveta. Aspoň zopár z nich Vám teraz predstavím..

Fotogaléria

Vo fotogalérii sa nachádza niekoľko albumov fotiek..

Média

Obsahuje rôzne články, či už z blízkej alebo vzdialenej minulosti..

O mne

"Robte to, čo milujete. A milujte to, čo robíte. Potom to pre Vás nebude práca."

Narodil som sa 16.júla 1948 v Zlatých Moravciach. V rokoch 1964 – 1968 som absolvoval Strednú lesnícku technickú školu v Banskej Štiavnici. Po jej ukončení som nastúpil pracovať na Strednú lesnícku školu - ako vychovávateľ. Neskôr som pracoval na Lesnom závode v Nitre, odkiaľ som nastúpil na základnú vojenskú službu. Vysokoškolské vzdelanie sa mi podarilo ukončiť štátnymi záverečnými skúškami v odboroch sociológia, politická ekonómia, dejiny a filozofia v roku 1982.V rokoch 1974 až 1988 som pracoval v Slovenskom ústrednom výbore SZM, kde som postupne prešiel od pracovníka až po tajomníka zodpovedného za oblasť kultúry, športu a vydavateľstva Smena. V rokoch 1982 až 1987 som bol členom predsedníctva SÚV Československého zväzu telesnej výchovy, ďalej členom Vládneho výboru pre cestovný ruch, Vládneho výboru pre telesnú výchovu a mládež, ako i členom poradného orgánu ministra spravodlivosti pre väzenstvo na Slovensku. V rokoch 1988 až 1990 som pracoval na Ministerstve vnútra SR, kde som bol zvolený po novembri 1989 za predsedu Akčného výboru. Do roku 1991 som pracoval ako pedagogický pracovník na Strednom odbornom učilišti Doprastav a od roku 1991 som začal podnikať. Spolupodieľal som sa na založení výrobno-obchodnej spoločnosti, v ktorej som bol konateľom a zároveň aj obchodným riaditeľom. Od 15. septembra 1999 až do júla 2014 som pracoval v Kancelárii prezidenta SR, kde som nastúpil najskôr do funkcie riaditeľa protokolu, odboru vnútornej politiky a riaditeľa Sekretariátu prezidenta SR, ktorú som vykonával 13 rokov. V súčasnom období som na dôchodku a svoje doterajšie dlhoročné skúsenosti z organizačnej a riadiacej práce v spoločnosti, prenášam do spracovávania spoločensko-politických analýz.

Rodina

Predstavujem Vám svojich najbližších
Helena Parkányiová
manželka
Andrea
dcéra
Marián Parkányi, ml.
syn

Myslia si o mne

Kontakt

V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať;)